Investerare

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

28 APR 2020

Delårsrapport jan-mars

26 MAJ 2020

Årsstämma

27 AUG 2020

Delårsrapport jan-juni

30 OKT 2020

Delårsrapport jan-sep

16 FEB 2021

Bokslutskommuniké