Investerare

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

27 APR 2022

Delårsrapport jan-mars

2 JUN 2022

Årsstämma

19 AUG 2022

Delårsrapport jan-juni

26 OKT 2022

Delårsrapport jan-sep

23 FEB 2023

Bokslutskommuniké