Investerare

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

30 apr 2024

Delårsrapport januari-mars

4 juni 2024

Årsstämma i Stockholm

28 aug 2024

Delårsrapport jan-juni

31 okt 2024

Delårsrapport jan-sep

27 feb 2025

Bokslutskommuniké