Investerare

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

27 APR 2021

Delårsrapport jan-mars

26 MAJ 2021

Årsstämma

27 AUG 2021

Delårsrapport jan-juni

29 OKT 2021

Delårsrapport jan-sep

23 FEB 2022

Bokslutskommuniké