Investerare

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

INVESTOR RELATIONS (IR)

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca. 15,000 aktieägare.

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

27 APR 2023

Delårsrapport jan-mars

2 JUN 2023

Årsstämma

29 AUG 2023

Delårsrapport jan-juni

27 OKT 2023

Delårsrapport jan-sep

27 FEB 2024

Bokslutskommuniké