Utfall för konverteringsperiod Q1 2021

Under sommaren 2020 genomfördes en företrädesemission samt en riktad emission av konvertibler av serie KV1 i Cortus Energy. Konverteringskursen för konvertiblerna fastställs och kommuniceras inför varje konverteringsperiod. Den tredje konverteringsperioden, konverteringsperiod Q1 2021, påbörjades den 25 mars och pågick fram till den 31 mars 2021.

Fullständigt utfall, konverteringsperiod Q1 2021

  • Nominellt belopp konverterat: 17 994 812,00 SEK
  • Antal konvertibler konverterade: 35 989 624 st.
  • Konvertibellån utestående före konverteringsperiod Q1 2021: 54 814 844,50 SEK
  • Konvertibellån utestående efter konverteringsperiod Q1 2021: 36 820 032,50 SEK
  • Konvertibler före konverteringsperiod Q1 2021: 109 629 689 st.
  • Utestående konvertibler efter konverteringsperiod Q1 2021: 73 640 065 st.
  • Konverteringsgrad för konverteringsperiod Q1 2021: 33 %
  • Antal aktier som emitterats genom konvertering: 71 522 685 st.
  • Antal aktier före konverteringsperiod Q1 2021: 1 385 759 587 st.
  • Antal aktier efter konverteringsperiod Q1 2021: 1 457 282 272 st.

 Fullständiga konvertibelvillkor

VD brev