Utfall för konverteringsperiod Q4 2020

Under sommaren 2020 genomfördes en företrädesemission samt en riktad emission av konvertibler av serie KV1 i Cortus Energy. Konverteringskursen för konvertiblerna fastställs och kommuniceras inför varje konverteringsperiod. Den andra konverteringsperioden, konverteringsperiod Q4 2020, påbörjades den 22 december och pågick fram till den 30 december 2020.

Fullständigt utfall, konverteringsperiod Q4 2020

 

 

 

  • Nominellt belopp konverterat: 18 418 069,00 SEK
  • Antal konvertibler konverterade: 36 836 138 st
  • Konvertibellån utestående före konverteringsperiod Q4 2020: 73 232 913,50 SEK
  • Konvertibellån utestående efter konverteringsperiod Q4 2020: 54 814 844,50 SEK
  • Konvertibler före konverteringsperiod Q4 2020: 146 465 827 st.
  • Utestående konvertibler efter konverteringsperiod Q4 2020: 109 629 689 st
  • Konverteringsgrad för konverteringsperiod Q4 2020: 25%
  • Antal aktier som emitterats genom konvertering: 74 254 449 st
  • Antal aktier före konverteringsperiod Q4 2020: 1 311 505 138 st
  • Antal aktier efter konverteringsperiod Q4 2020: 1 385 759 587 st

 Fullständiga konvertibelvillkor

 VD brev

 

Nästa konverteringsperiod, konverteringsperiod Q1 2021, kommer att påbörjas den 25 mars och kommer att pågå fram till den 31 mars 2021