Investerare

KALENDER

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

30 apr 2024

Delårsrapport januari-mars

4 juni 2024

Årsstämma i Stockholm

28 aug 2024

Delårsrapport jan-juni

31 okt 2024

Delårsrapport jan-sep

27 feb 2025

Bokslutskommuniké