Investerare

KALENDER

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

27 APR 2021

Delårsrapport jan-mars

26 MAJ 2021

Årsstämma

27 AUG 2021

Delårsrapport jan-juni

29 OKT 2021

Delårsrapport jan-sep

23 FEB 2022

Bokslutskommuniké