Investerare

KALENDER

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

27 APR 2022

Delårsrapport jan-mars

2 JUN 2022

Årsstämma

19 AUG 2022

Delårsrapport jan-juni

26 OKT 2022

Delårsrapport jan-sep

23 FEB 2023

Bokslutskommuniké