Investerare

KALENDER

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

FINANSIELL KALENDER

27 APR 2023

Delårsrapport jan-mars

2 JUN 2023

Årsstämma

29 AUG 2023

Delårsrapport jan-juni

27 OKT 2023

Delårsrapport jan-sep

27 FEB 2024

Bokslutskommuniké