December var en produktiv månad där vi innan juluppehållet uppfyllde milstolpe 2 av 3. Det vill säga att vår första kommersiella WoodRoll® i Höganäs nu är tekniskt färdigställd. All komponentutcheckning är avslutad och styrsystemet är nu fullt implementerat och kvalitetssäkrat.  Skiftarbetet återstartade enligt plan 6/1-2020. Vi fortsätter nu arbetet mot att producera vår första syngas under februari. Därefter är fokus milstolpe 3 som innebär 7-dagars kontinuerlig produktion av syngas. Planen är att uppnå milstolpe 3 i slutet av mars enligt tidigare kommunicerad tidplan.