2024-06-07

Vi har efter ett kortare stopp i början av veckan fortsatt produktionen av syngas i Höganäs. 

Leveranserna till Höganäs ABs bandugn rullar på. Likaså testet med rötning av syngas inom Synferm projektet.

Fyllningen av syngas i ett större mobilt gaslager för tester i Norge fortgår.