2024-07-08

Syngasleveransen fortsatte i Höganäs under juni månad. Vi levererade syngas 11 av de 20 dygn som Höganäs ABs ugn var i drift under juni.
Vi är nu inne i en årlig revision av anläggningen och räknar med återstart i augusti.