2024-06-14

Vi levererar nu syngas till Höganäs AB efter ett stopp under veckan.

Det mobila syngaslagret vi fyllt gick iväg i måndags och har levererats till Bergen i Norge. Där har vi genomfört tester med syngas i en gasmotor hos Bergen Engines. Att vi kunnat skicka vår syngas för tester är något helt nytt och att köra tester i en gasmotor är givetvis också något helt nytt. De preliminära resultaten överträffar våra förväntningar vad avser energieffektivitet för ren syngas.

Synfermprojektet fortsätter och metan från syngas fortsätter att produceras om än i liten skala. Vi är glada att vi fått förtroendet att vara syngasleverantör i projektet som syftar till att accelerera biogasproduktionen i Norden framöver.