Under januari har idrifttagningen fortsatt och vi har haft förgasaren i temperatur samt ångsystemet i drift sedan början av januari. Med körningar i december och januari har vi nu passerat 500 timmar med förgasaren vid drifttemperatur.

För att förbereda syngasledningen inför drift med syngas så har driftprover körts med luftblåsmaskin. Körningarna har fokuserats på intrimning mot fackla. På detta sätt har vi också kunnat testa överhettarna till ångsystemet. Parallellt pågår tester med simulerad pyrolysgas (kväve) där samtliga interna förbränningssystem (förgasare, tork, pyrolys och fackla) provas ut. Genom att göra dessa tester på pyrolys respektive syngaskretsen förbereds anläggningen för produktion av brännbara gaser i form av pyrolysgas och syngas. Vi fortsätter vårt intensiva arbete mot att verkställa milstolpe 3, vilket är 7 dagars kontinuerlig produktion av syngas.

Vi kommer under våren att stärka både vårt drift- och processorganisation med nya medarbetare. I början av februari började vår nya platschef Patrik Nordström som nu senast kommer från Nordkalk. Vi har även anställt sex nya processoperatörer som kommer stärka teamet i Höganäs ytterligare. Tre stycken redan startat – Markus Öijwall, Laszlo Szilasi och Andreas Mattsson. Till processteamet har vi under månaden välkomnat vår nya seniora automationsingenjör, Amin Karimi, som besitter en unik erfarenhet och kompetens som tidigare saknats i Cortus.

En bredare marknadsinformation kommer med kvartalsrapporten som publiceras den 20 februari.