Facklan har fortsatt att vara ett hinder för framdrift av anläggningen under perioden. Då facklan utgör en väsentlig del av vårt säkerhetssystem har vi med stor noggrannhet korrigerat funktioner så att full säkerhet kan uppnås. Vi och våra leverantörers ansträngningar har slutligen lett oss fram till en lösning som vi kan genomföra från 13/7. Med detta kommer vi att återuppta körningar mot milstolpe 3 och vidare utprovning med full personalstyrka under hela sommarperioden.