Under jul- och nyårshelgerna har underhåll genomförts för att på bästa sätt vara förberedda för återstart. Vår plan var att köra första veckan i januari men har på grund av sjukfrånvaro flyttats fram till denna vecka. En kortare integrerad körning har genomförts under veckan, men stoppades på grund av störningar i brännarsystemet. Analys av felavhjälpande åtgärder pågår. Anläggningen återstartas måndagen den 17 januari med fokus på tester av andra delsystem.

Vi återkommer med periodvisa uppdateringar fram till att vi lyckats med milstolpe 3.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD