Under veckan har tester körts i tork, pyrolys och förgasare. Syftet har varit fortsatta tester med de modifierade brännarna i förgasaren.

Under kommande vecka startar installationen av den nya partikelavskiljaren för pyrolysgassystemet. Installationstiden är planerad till 4 veckor. Detta är en viktig förutsättning för längre integrerade körningar och milstolpe 3

Med vänlig hälsning,
Håkan Sigfridsson, VD