Vi har under den senaste veckan värmt upp förgasningsreaktorn och provat ut de två nya brännarna i reaktorn med mycket gott resultat. Brännarna levererar högre effekt med bättre verkningsgrad än tidigare installation, vilket skapar goda förutsättningar för förgasningsprocessen. Detta är också mycket värdefull information för projekteringen av våra två tyska kundprojekt. 

Fokus i Höganäs för kommande vecka är driftstart pyrolys och utprovning av nya charseparatorn. Därefter går vi vidare mot integrerad drift. 

Vi önskar er alla en Glad Midsommar!

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy