Vi har under veckan fortsatt köra pyrolyssystemet med god funktion hos  partikelseparatorn och inlett brännartester med pyrolysgas. Parallellt har förgasning och syngasproduktion körts i så hög utsträckning som möjligt för att stegvis ta oss mot kontinuerlig, integrerad drift av anläggningen.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy