Vi har under veckan genomfört lyckade testkörningar med pyrolysgasförbränning hos torkens värmningsugn samt fortsatt köra pyrolysgas till förgasarens brännarsystem samt förgasning och syngasproduktion. Charseparatorn har fortsatt visat preliminära, mycket goda resultat. Pyrolysreaktorn har nu körts och varmhållits i mer än 1 månad utan avbrott för rengöring. För att få ytterligare svar på hur väl separatorn fungerat tar vi nu ned anläggningen för att göra en ordentlig utvärdering genom att gå in och inspektera rör, ventiler och brännare. Samtidigt genomför vi ytterligare förbättringsåtgärder i andra delar av anläggningen för ökad driftstabilitet. Stoppet beräknas till 2-3 veckor. Därefter återgår vi till vårt driftprogram mot fullt integrerad drift.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy