Till följd av det framgångsrika genomförandet av milstolpe 3 så har möjligheterna på den Japanska marknaden öppnats igen.

Under veckan har vi haft kickoff för engineering-uppdraget för vår Irländska kund och demonstrationsprojektet för biometan.

Kontraktsförhandlingar med det tyska företaget blueFLUX har fortsatt framåt.

Underhålls- och förbättringsarbetet av anläggningen i Höganäs går enligt plan. Tidpunkten för start av leveranser meddelas i kommande uppdateringar.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD