2 december 2022

I veckan har vi fått två tilläggsbeställningar, kring det norska och tyska projekten. För det norska projektet handlar det om hur vi kan använda vår process för att förbättra utbytena för kombinationen av WoodRoll® med en katalytisk process. För det tyska projektet handlar det om engineering av två syngaskylare som är s k ”Long lead item” för de tyska förgasarprojekten.

Asfalteringen av vår nya bränslelagerplats är nu klar. Vi ser fram mot en förenklad logistik och kvalitetssäkring av bränslet inför 2023.

På plats i Höganäs fortsätter underhålls- och förbättringsarbetena. Vi kan ännu inte meddela tidpunkt för återstart.

Med vänlig hälsning,

Rolf Ljunggren, vVD