2023-02-07

Cortus medverkar på mässan bio360 EXPO i Nantes, Frankrike den 8-9 februari. Bio360 EXPO är en internationell mötesplats för människor och företag som engagerat jobbar för en snabbare bio-omställning.

För mer information:

https://www.bio360expo.com/lang/en