2023-02-13

Här lyfter vi de sju återstående brännartuberna på plats i förgasaren. Vi lyfter också in den renoverade kol- och ånginjektorn.

Det finns några delar till brännarsystemet som kommer in denna vecka och med dem på plats kan vi påbörja återställningsarbetet.

Lyft av strålningstuber till förgasaren