2023-03-10

Arbetet med att färdigställa anläggningen fortsätter. Just nu monteras värmekablar på pyrolysgasrören och toppen av förgasaren förbereds för montage av en ny underhållsplattform som kommer att underlätta framtida arbeten.

Samtidigt fortsätter förhandlingarna med vår tyska kund gällande de 2 förgasarna.

Engineeringstudien för det irländska projektet är i sitt slutskede där allt material sammanställs. Slutleverans sker om 2 veckor.

Ställningsarbete inför montage av ny underhållsplattform