2023-06-16

Tester med syngas mot Höganäs ugn has avslutats och planeras återupptas i mitten av augusti, när Höganäs ordinarie driftspersonal är tillbaka från semestrarna.

Uppdateringar av anläggningen för leverans av biokol från pyrolysen pågår.

Planen är att köra igång biokolproduktion och leveranser till externa kunder från sista veckan i juni.