2023-10-06

I Höganäs har vi i veckan testat att elda syngas i Höganäs ABs svampugn, med s k lansning, parallellt med ugnens ordinarie brännare. Detta första korta test har fallit väl ut och fortsättning följer.

Denna tillämpning, att lansa syngas parallellt med ordinarie brännarsystem, minskar behovet av ombyggnad av brännare och brännarsystem. På det viset blir vägen till införande av syngas enklare och mindre kostsam.
I stålindustrin, som exempel, finns ett stort antal ugnar där detta är möjligt att genomföra.
 
Vi har också fortsatt att leverera syngas till bandugnen, för utbildning av operatörer hos Höganäs AB.

Produktion och leveranser av biokol fortsätter.