2023-11-03

I Höganäs har vi nyligen justerat temperaturen i vår pyrolysreaktor för att möta stålindustrins krav på biokol med färre flyktiga beståndsdelar. Detta steg togs för att tillgodose Höganäs AB:s behov av ett mer specialanpassat biokol jämfört med det som produceras vid vår standardprocess på 400°C.

Vår anläggning har reagerat positivt på denna temperaturförändring. Testprover av det anpassade biokolet har redan samlats in och skickats för analys. Om analysen bekräftar biokolets kvalitet, kan detta bredda användningsområdena för vår produkt utan att vi behöver göra omfattande modifieringar av befintlig utrustning.

Denna utveckling visar vår förmåga att snabbt anpassa oss efter kundens specifika behov, vilket stärker vår roll i att stödja en hållbarare stålproduktion