2023-12-11

Nu har vi framgångsrikt avslutat utbildningen av operatörer från Höganäs, vilka nu är fullt förberedda för att hantera syngasleveranser på ett kontinuerligt sätt från vår anläggning i Höganäs.

En oväntad försening i leveransen av de delar som tidigare orsakade stoppet av anläggningen, har lett till en omstrukturering av våra aktiviteter i Höganäsanläggningen. Denna situation har givit oss möjligheten att genomföra ett par veckors revisionsstopp inför uppstart av kontinuerlig drift. Under denna period kommer vi att fokusera på att åtgärda ett antal brister i anläggningen som vi har lyckats identifiera under tiden av de längre körningarna. Detta arbete är avgörande för att säkerställa att anläggningen är i optimalt skick för övergången till kontinuerlig drift.

Att proaktivt adressera dessa utmaningar är kritiskt för att lägga en stabil grund för längre och mer effektiva driftsperioder. Vi ser fram emot de kommande stegen i denna process och är övertygade om att dessa förbättringar kommer att leda till mer pålitliga och effektiva körningar framöver.