2023-01-22

Under slutet av veckan återstartades tork och pyrolys med gott resultat. Återstart av förgasaren har dock inte kunnat göras. Vi behöver därför gå ned i temperatur för att identifiera felet och åtgärda detta.