2024-03-08

Vi har under de senaste veckorna kört torkning, pyrolys och förgasning. Återstarten har inte varit alldeles enkel utan vi har haft en hel del trippar i processen.
Resultaten har varit helt i sin ordning under drift men vår drifttid för kort. Idag har vi till slut kunnat köra processen som den ska men har inte varit i synk med Höganäs utan får vänta med syngasleveranser. Vi producerar biokol under helgen och siktar på syngasleveranser med integrerad drift från måndag.