2024-03-15

Vi har förgasat under veckan och i 30 h levererat syngas till Höganäs bandugn.

Nu i helgen återställer vi anläggningen för start igen på måndag.