2024-04-12

Vi har idag startat anläggningen i Höganäs efter reparation av bl a charseparatorns värmningssystem.
Vi fyller upp buffertlagren av char och siktar på leveranser av syngas mot Höganäs AB efter helgen.