Testerna i Höganäs har fortsatt under december och vi har tagit ett par viktiga steg framåt. Det mest signifikanta är att vi uppnått en bättre partikelavskiljning i cyklonerna och därmed en renare pyrolysgas. Körningen under den gånga helgen är därmed vår bästa så här långt.

Våra problem med pyrolysgasen har ingen påverkan på vår ultrarena, vätgasrika slutprodukt syngas, utan handlar om tillgänglighet och processtabilitet

Under jul- och nyårshelgerna kommer kortare körningar av vissa delsystem att göras i syfte att justera parametrar och optimera anläggningens delprocesser. Återstart av hela anläggningen planeras till första veckan i januari.

Energimarknaden i EU är nu inne i en situation med naturgaspriser över 150 €/MWh och utsläppsrättspriser över 70 €/ton. Dessa förutsättningar innebär nu att förnybar energi från WoodRoll® inte bara kan åstadkomma minskad utsläpp av växthusgaser utan även kostnadsfördelar mot fossil gas. Detta är en situation som är helt ny och huruvida den är uthållig eller inte kommer att framgå under 2022. Men att det är frågan om helt nya och ännu bättre förutsättningar för Cortus råder ingen tvekan om.

Vi ser också ett starkt intresse kring förnybara råvaror, främst kol till stål- och ren syngas till kemiindustri från WoodRoll®. Biokolet har vi arbetat med tillsammans med Höganäs AB sedan flera år men Kemiindustrins intresse för oss är nytt. Förfrågningar kommer inte bara inom EU utan hela världen och självklart är vår verksamhet i Höganäs en viktig referens i sammanhanget. 

Nu ska vi mobilisera alla krafter i att färdigställa Höganäsanläggningen för att möta de rådande marknadsförutsättningarna som ger oss styrka inför 2022. Med detta vill vi hälsa er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD