2024-05-31

Vi har i veckan fortsatt produktion och leverans av syngas till Höganäs AB. Med femton dygns produktion (6+9) har vi satt ett nytt månadsrekord.

Parallellt har vi satt igång syngasleverans från högtryckslagret till tester av biologisk metanisering i Q Powers container på plats i Höganäs. Dessa tester kommer fortsätta under hela juni.

Även högtryckskompressor och lager har uppnått ett rekord med över 160 bars tryck och därigenom 7% större lagringskapacitet än tidigare.

Vi fyller nu ett mobilt lager med syngas. Lagret är dubbelt så stort som vårt eget. Syngasen ska till Norge i kommande vecka för test i en ny tillämpning.