Vi är nu inne på näst sista veckan av det stopp där vi fokuserat på förbättringsåtgärder på förgasarens brännarsystem.

Alla brännare är nu ombyggda för att ge högre värmningseffekt och det separata värmningssystemet kopplas in och provkörs. Defekta värmekablar byts ut under kommande vecka.

Montering av T-stycke på förgasaren.

Vi ser därefter fram emot en återstart av anläggningen där vi kommer att kunna gå upp i produktionskapacitet för syngas och på så sätt komma ytterligare ett viktigt steg framåt i vår utprovning med sikte på 48, 72, 120 och 168 timmar (MS3).

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD