Vi har under de senaste veckorna fokuserat på tester av torken för att optimera körparametrar för att gå upp mot nominella kapaciteter. Planen för kommande veckor är att prova ut de ombyggnationer som gjorts på brännarsystemet tillsammans med förgasning och pyrolys.

Det tillkommande partikelavskiljningssteget för pyrolysgasen är nu under tillverkning och kommer att installeras under början av kvartal 2. Vi ser detta som en viktig förutsättning för längre integrerade körningar och milstolpe 3.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD