Under veckan har vi slutfört rörinstallationsarbetet för partikelavskiljaren och montage av värmekabel pågår. Isolering och färdigställning genomföras under kommande vecka. Vi ser fram emot återstart av anläggningen med verifiering av ny partikelavskiljare och brännare, för att snarast därefter påbörja körning mot färdigställande av milstolpe 3.

Med vänlig hälsning,
Håkan Sigfridsson, VD