Efter att passerat 168 timmars integrerad körning och därmed färdigställt milstolpe 3 pågår nu analys och underhållsarbete för att ta nästa steg.

Samtal har inletts med Höganäs för att planera start av längre syngas-tester. I första hand för att ersätta befintlig naturgas i en bandugn. Vi skapar därmed både kunskap och klimatnytta för att sedan succesivt genomföra stegvisa energiökningar mot fullt leveransåtagende.  

Start av leveransen är planerad under november-2022. Tiden fram till start kommer att utnyttjas för att implementera förbättringar av Höganäs anläggningen och förberedelser från Höganäs att ta emot gasen.

Under veckan har skarp prisuppgift (CAPEX) lämnats till det tyska företaget blueFLUX på en 6 MW förgasare (ej tork & pyrolys). Beslut väntas inom kort.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, Vd