2023-09-22

Vi har i veckan kunnat starta och testa förgasningen och producerat syngas.
Bandugnen hos Höganäs AB var i veckan inte i drift utan den värms upp fr o m idag.
Vi kommer därför starta körningar mot Höganäs AB efter helgen.
Inledningsvis blir det körning på dagtid för att slutföra utbildning av ugnspersonalen kring körning med syngas (istället för fossil gas).
När det är klart övergår vi i kontinuerlig drift och leverans.

Biokolsproduktionen har löpt på bra i veckan. Vi har nu kommit upp i över 100 ton totalt vilket gläder oss. När vi i kommande vecka startar förgasningen kommer produktionstakten för biokol att bli lägre framöver.