2023-11-24

Syngasleveranser till Höganäs: Under den senaste veckan har vårt fulla fokus varit att producera och leverera syngas till Höganäs. Detta har gjorts med mycket goda resultat. Leveranserna har skett under dagtid då Höganäs har haft utsedd personal på plats med huvudsyfte att utbilda dessa inför våra kontinuerliga körningar.

Biokolsproduktion och Lageruppbyggnad: Vår tork- och pyrolysanläggning har varit i full drift större delen av veckan, vilket har resulterat i en planerad överproduktion av biokol. Detta har gynnat uppbyggnaden av ett strategiskt lager inför den kommande veckan.

Kontinuerliga Leveranser och Utbildning: Vi ser fram emot att fortsätta våra leveranser till Höganäs under nästa vecka. Deras pågående personalutbildning speglar vårt gemensamma engagemang för vårt långsiktiga samarbete.

Innovation inom Biometan: I våra projekt Synferm och Biomethaverse gör vi fortsatt stora framsteg. Syftet med dessa projekt är att visa hur biometan från skogsavfall kan ersätta naturgas. Nu är större delen av utrustningen installerad, och gaslagret är på plats.

Positiv Respons på EBC-certifierad Biokol: Responsen på vår EBC-certifierade biokol har varit överväldigande positiv. Det här stärker vår position på marknaden och visar på dess breda potential.

Nu ser vi fram emot nästa vecka då vi återigen får starta vår förgasning och leverera vår oöverträffade syngas till Höganäs AB.