2023-12-01

Denna vecka i Höganäs har vi mött vinterkylan med dess utmaningar. Trots ovanliga snöfall och flera minusgrader, som tillfälligt påverkat våra leveranser, ser vi positivt på våra framsteg. Vi är glada att kunna meddela att de hinder vi stött på inte beror på vår process, utan snarare är tekniska utmaningar som vi kan åtgärda med reservdelar. Vi ser fram emot att de felande delarna kan åtgärdas under kommande vecka så att vi därefter kommer i gång med produktion och leverans av vår syngas.

Samtidigt fortsätter vi att göra stora framsteg i vårt engineeringprojekt med Nordbex. Projektets mål är att producera koldioxidnegativ el genom BECCS (BioEnergyCarbonCaptureStorage), som en del i arbetet lär vi oss om koldioxidinfångning för att integreringen med vår WoodRoll-process ska bli så bra som möjligt. Det konceptuella arbetet börjar nu ta form och vi ser fram emot fördjupade diskussioner med Nordbex för att ytterligare optimera anläggningens kostnadseffektivitet och effektivitet.

Marknadsintresset för vår rena syngas är fortsatt stort. Med vår nyliga certifiering av biokol har vi även dykt in i marknaden för kolsänkor, en kritisk arena för att driva fram klimatincitament.

Det är mycket som händer och varje dag för oss närmare våra mål. Nu ser vi fram emot fortsättningen nästa vecka.