2024-02-16

Uppvärmning av förgasare

Under veckan har vi avslutat reparationerna av förgasaren och genomfört förberedelser för dess uppvärmning, som inleds under kommande helg. Efter uppvärmningsprocessen är avklarad, planerar vi att påbörja testleverans av syngas till Höganäs igen.

Biokol registrerat enligt REACH-förordning

Vi är väldigt stolta och glada över att kunna meddela att Cortus biokol nu officiellt är registrerat enligt EU:s REACH-förordning, med EC-numret 240-383-3. Detta validerar vår förmåga att tillverka och importera biokol inom hela EU. Det här stärker ytterligare vår position på marknaden för biokol.

Vidare, under den senaste mässan vi deltog i, observerade vi ett tydligt och markant intresse för biokol. Detta intresse, som i vissa fall till och med översteg intresset för andra hållbara energikällor som biogas, understryker den växande efterfrågan och nyfikenheten kring biokol och dess mångsidiga användningsområden. Från att förbättra jordens kvalitet till att spela en roll i stålproduktionen – även biokolets potential är enorm.