(In Swedish) Nu är den klar – anläggningen som ska driva delar av Höganäs metallpulverproduktion med förnyelsebar energigas.

Höganäs AB står inför ett banbrytande skifte till förnyelsebar energi för delar av produktionen. Bakom tekniken ligger
samarbetspartnern Cortus Energy, som just nu fintrimmar energianläggningen på Höganäs AB:s område.

Längst in på Höganäs AB:s område ligger Cortus Energys anläggning för grön energigas. Med tanke på vilken stor betydelse den kan få för den allt mer miljömedvetna stålindustrin är det en anspråkslös byggnad.

– Det är ett privilegium att få jobba med något så här nyskapande och det blir bara bättre av att det vi gör kan leda till stora miljövinster, säger Patrik Nordström, platschef på Cortus, och syftar till WoodRoll®-tekniken, som ligger till grund för anläggningen. Enkelt uttryckt handlar det om att omvandla biomassa, till exempel restprodukter från skogsindustrin, till energi genom att förgasa biomassa och skapa det som kallas syntesgas. Gasen kan användas som bränsle i en av Höganäs bandugnar, som byggts om för att hantera den nya energikällan. Med WoodRoll kommer man runt problemet med att biomassa i sig inte är ett tillräckligt kvalitativt bränsle för att fungera i känsliga industriprocesser, exempelvis stålverk. Det gör i sin tur att industrin kan minska sin användning av fossila bränslen. Testerna av anläggningen har varit framgångsrika och visar att gasens kvalitet motsvarar de höga förväntningarna.

– I mina tidigare anställningar inom industrin har jag varit van vid att betraktas som miljöbov, men det här är raka motsatsen och det känns oerhört bra, säger Patrik Nordström. Höganäs AB är det första stora industriföretag som kommer dra nytta av Cortus WoodRoll teknik och projektet är ett nära samarbete mellan de båda företagen. Patrik Nordström beskriver det som en liten och familjär arbetsplats.

Läs artikeln i sin helhet på länken nedan.

Länk: https://www.hoganas.com/globalassets/download-media/corporate/insikt/insikt/insikt-hoganas-1-2020.pdf