Utveckling av banbrytande teknik medför ett ständigt förbättringsarbete där nya komponenter testas och processer utvärderas och justeras.

Under nuvarande stopp fokuserar vi på förgasaren och de brännare som genererar värme till förgasningsprocessen. Vi modifierar innanmätet i brännartuberna för att kunna öka värmningseffekten. Modifieringen testades under hösten på 4 av brännarna med bra resultat så nu gör vi samma modifiering på resterande 10 brännare. Samtidigt passar vi på att byta packningar, värmekablar och uppstartsvärmningssystem för förgasarkroppen. Arbetet följer vår tidplan.

Modifiering av brännarna på förgasaren

Partikelavskiljning från pyrolysgasen är fortsatt ett utmanande förbättringsområde. En effektivare separation av char från pyrolysgasen ger oss bättre prestanda i förbränningsprocesserna samt ett högre utbyte av char till förgasningen. Vi kommer därför att installera ett fristående separationssteg under ett extra stopp i början av kvartal 2.

Mellan dessa förbättrings-stopp kör vi integrerad drift i sikte på 72, 120 och 168 timmar. Steg för steg tar vi oss mot målet, kontinuerlig drift.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD