Ombyggnadsstoppet på anläggningen i Höganäs går nu mot sitt slut. Kommande vecka värms förgasaren upp med det nya uppvärmningssystemet och anläggningen görs redo för återstart. Fokus för kommande veckor kommer att vara utprovning av brännarsystemet, som efter ombyggnationen kan leverera en högre effekt, och ökad syngasproduktion för utprovning av nominell kapacitet hos förgasare och ångsystem. Brännarsystemet har tidigare begränsat syngasproduktionen, så detta är ett mycket viktigt steg i verifieringen av anläggningen.

Som tidigare aviserat kommer vi under kvartal 2 att införa ytterligare ett separationssteg för avskiljning av partiklar ur pyrolysgasen.

Genom dessa förbättringar räknar vi med att klara milstolpe 3 och närma oss målet kontinuerlig integrerad drift.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD