I mitten av denna vecka startade värmning av förgasaren med den nya uppstartsbrännaren och anläggningen som helhet förbereds för återstart kommande vecka. Vi kommer att inleda med ytterligare tester av torksystemet för att därefter gå vidare med pyrolys, förgasning och integrerad körning av systemet.

Tillverkningen av den nya partikelavskiljaren för pyrolyssystemet följer utsatt tidsplan och kommer att installeras under april/maj. Detta är en viktig förutsättning för längre integrerade körningar och milstolpe 3 – 4.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD