Stoppet för installation av ny partikelavskiljare för pyrolysgas är nu inne på sin andra vecka av fyra. Arbetet löper enligt plan. Denna processmodifiering är en viktig förutsättning för längre integrerade körningar och milstolpe 3.

Med vänlig hälsning,
Håkan Sigfridsson, VD