Slutförandet av installationsarbetet i Höganäs har pågått intensivt under den senaste veckan. Tyvärr har vi haft förseningar i leveranser som hindrat driftstart enligt plan. Vi kommer därför att lägga sista handen vid installationen under kommande vecka och påbörja återstart för drift mot MS3.

Med vänlig hälsning,
Håkan Sigfridsson, VD