Byggprojektet är nu avslutat och anläggningen har börjat värmas upp inför driftstart kommande vecka. Driften kommer inledningsvis att fokusera på utprovning av de ombyggda systemen för att därefter gå vidare mot integrerad körning av hela anläggningen.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy