Vi har under denna vecka fokuserat på att köra tork, pyrolys och kvarnar för fortsatt utprovning av den nya charseparaton. Indikationerna på separatorns funktion är fortsatt goda då vi efter totalt 52 timmars drift av systemet de senaste två veckorna inte har stött på de problem vi hade innan installationen, dvs partiklar i gasen. Vi har också kört förgasning under veckan och testat av uppdaterad asktömningsfunktion. Kommande vecka planerar vi provning av brännarsystemet på förgasaren med pyrolysgas, vilket är centralt i resan mot milstolpe 3.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy