Anläggningen har under senaste veckan varmhållits utan aktiv drift på grund av inspektion och justeringar efter förra veckans drift. Vi ser fortsatt goda resultat av partikelavskiljarens funktion. Kommande vecka planeras driften återupptas med fokus på pyrolysgasförbränning för värmeförsörjning till torksystemet. Då torken är en av de stora värmeförbrukarna i anläggningen är det ett viktigt steg för att nå integrerad drift.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy