Som aviserat vid förra veckans uppdatering så är anläggningen i underhållsläge för utvärdering av partikelseparatorn efter juni månads drift. Vi har under veckan gått in och inspekterat pyrolysgassystemet och kunnat se väldigt fina resultat. Utfällningen av partiklar i rör är väldigt liten, vilket visar att vi har en bra avskiljning i separatorn. Detta är en viktig milstolpe på vägen mot stabil, integrerad drift.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy