Partikelavskiljning ur pyrolysgas med partikelseparator och cykloner fungerar nu bra. Underhålls- och uppdateringsarbetena har kunnat genomföras på en kortare tid än vad som först förutsågs. Detta innebär att uppvärmning av förgasaren startar efter helgen och därefter kommer tork och pyrolys startas senare i kommande vecka för integrerad körning.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy