Tätningen på inloppssidan av pyrolysen byttes under underhållsstoppet tidigare i augusti. Vid uppstart i måndags uppstod ett läckage. Åtgärder för att täta detta har vidtagits under veckan men har inte gett avsett resultat ännu. 

Förgasaren är i driftklart läge och så fort vi kan återstarta pyrolysen kommer vi att köra igång integrerad drift.

Med vänliga hälsning

Rolf Ljunggren tf.VD