Veckan har inneburit återställning av pyrolysinloppet samt varmhållning av förgasaren.

Arbetet är nu genomfört och anläggningen är sedan idag i drift igen utan att något läckage från pyrolys uppkommer.

Under dagen och helgen påbörjas integrerad drift av anläggningen för fortsatt utprovning.  

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy